Unknown column 'tblTopics.TopicName' in 'field list'

חבורת תריג

חבורת תריג
חבורת תריג
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
60596בתוך הספר כע חבו CD/73
60597כ"ע לנוער כע חבו תשפ"ב/73
60598כ"ע לנוער כע חבו תריג הורים/73
60699כ"ע לנוער כע חבו תשפ"ב/74
60700בתוך הספר כע חבו CD/74
60701כ"ע לנוער כע חבו תריג הורים/74
60909כ"ע לנוער כע חבו טבת תשפ"ב 75
60910בתוך הספר כע חבו CD 75
60911כ"ע לנוער כע חבו תריג הורים 75
60912כ"ע לנוער כע חבו שבט תשפ"ב/ 76
60913בתוך הספר כע חבו CD 76
60914כ"ע לנוער כע חבו תריג הורים/ 76
61158כ"ע לנוער כע חבו אדר א' תשפ"ב 77
61159בתוך הספר כע חבו CD 77
61160כ"ע לנוער כע חבו תריג הורים 77
61217כ"ע לנוער כע חבו אדר ב תשפ"ב 78
61218בתוך הספר כע חבו CD 78
61219כ"ע לנוער כע חבו תריג הורים 78
61493כ"ע לנוער כע חבו ניסן תשפ"ב 79
61494בתוך הספר כע חבו CD 79
61496כ"ע לנוער כע חבו אייר תשפ"ב 80
61497בתוך הספר כע חבו CD 80
61539כ"ע לנוער כע חבו סיוון תשפ"ב 81
61540בתוך הספר כע חבו CD 81
61744כ"ע לנוער כע חבו תמוז תשפ"ב 82
61745בתוך הספר כע חבו CD 82
61816כ"ע לנוער כע חבו אב תשפ"ב 83
61817בתוך הספר כע חבו CD 83
61936כ"ע לנוער כע חבו אלול תשפ"ב 84
61937בתוך הספר כע חבו CD 84
62147כ"ע לנוער כע חבו תשרי תשפ"ג 85
62148בתוך הספר כע חבו CD 85
62244כ"ע לנוער כע חבו חשון תשפ"ג 86
62245בתוך הספר כע חבו CD 86
62531כ"ע לנוער כע חבו כסלו תשפ"ג 87
62532בתוך הספר כע חבו CD 87
62908כ"ע לנוער כע חבו טבת תשפ"ג 88
62909בתוך הספר כע חבו CD 88
62975כ"ע לנוער כע חבו שבט תשפ"ג 89
62976בתוך הספר כע חבו CD 89
62977כ"ע לנוער כע חבו אדר תשפ"ג 90
62978בתוך הספר כע חבו CD 90

גליונות

סדר כרך גליון תארנים הערות
1 חשון תשפ"ב  73    
2 CD  73    
3 תריג הורים  73    
4 כסלו תשפ"ב  74    
5 CD  74    
6 תריג הורים  74    
7 טבת תשפ"ב  75    
8 CD  75    
9 תריג הורים  75    
10 שבט תשפ"ב  76    
11 CD  76    
12 תריג הורים  76    
13 אדר א' תשפ"ב  77    
14 CD  77    
15 תריג הורים  77    
16 אדר ב תשפ"ב  78    
17 CD  78    
18 תריג הורים  78    
19 ניסן תשפ"ב  79    
20 CD  79    
21 אייר תשפ"ב  80    
22 CD  80    
23 סיוון תשפ"ב  81    
24 CD  81    
25 תמוז תשפ"ב  82    
26 CD  82    
27 אב תשפ"ב  83    
28 CD  83    
29 אלול תשפ"ב  84    
30 CD  84    
31 תשרי תשפ"ג  85    
32 CD  85    
33 חשון תשפ"ג  86    
34 CD  86    
35 כסלו תשפ"ג  87    
36 CD  87    
37 טבת תשפ"ג  88    
38 CD  88    
39 שבט תשפ"ג  89    
40 CD  89    
41 אדר תשפ"ג  90    
42 CD  90    

הוספה לעגלה מה זה

שם כותרחבורת תריג
מס' מיוןכע
סימן מדףחבו
מדיהכתבי עת
ז'אנרכתב-עת
מו''ל/יםברמן הלפרט
מקום הוצאהבני ברק
שפהעברית
תאריך קיטלוג18/11/2021
תארניםאוכלוסיה דתית (קהל יעד) ; נוער דתי (אוכלוסית יעד) ;
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות